Årsmøte 4.mars 2020

Til medlemmene!


Trøndelag Harehundklubb inviterer til Jaktforedrag og Årsmøte onsdag 4. mars på Sandmoen Kro.  Foredraget starter kl.18.00 og Årsmøtet starter kl 19.30. (Se vedlegg for mer informasjon).  

Bindende påmelding til Frode Arnevik:  frode.arnevik@getmail.no eller 90299501 senest torsdag 27. februar pga matbestilling.

Vi minner ellers om at:

  • Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato – dvs 5. februar.
  • Forslag til kandidater til valgene må være Valgkomiteen i hende/ poststemplet senest 4 uker før møtedato – dvs 5. februar.


Årsmøte Agenda

Program Jaktforedrag

Velkommen!

Styret

loading
×