Årsmøte 2018

Årsmøte i Trøndelag Harehundklubb avholdes  tirsdag 13. mars kl 19 på Sandmoen Kro. 
 
Dagsorden:
1.         Godkjenning av innkalling og saksliste
2.         Valg av møteleder
3.         Valg av referent
4.         Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen.
5.         Behandle årsberetning
6.         Godkjenne regnskap med revisors beretning
7.         Behandling og beslutning av kontingent
8.         Behandling og beslutning av nye vedtekter
9          Andre saker fra Styret
10.       Valg
 
 
Enkel servering!
 
Velkommen!
 
Styret