CATEGORY / Klubbmatch

Påmelding åpnet for SP og EP-prøver

SP-prøve 6. februar og EP-prøve 11.-14. februar. Det er nå åpnet for påmelding til disse prøvene på NKKs terminliste.

Etter nyttår har vi påny sett innstramminger i all aktivitet gjennom nasjonale og kommunale bestemmelser for smitteverntiltak for Covid-19. Dette kommer til uttrykk også gjennom siste retningslinjer fra NHKF 4/1-2021, hvor det blant annet står: Hvis det skal arrangeres en jaktprøve i perioden må den arrangeres sikrest mulig for både dommere og deltakere.

Som en anbefaling til arrangørene med bakgrunn i Covid-19, og som har påmeldte deltakere som ikke naturlig sokner til klubben og vil få lang reisevei til prøven, skal arrangøren ta kontakt med vedkommende deltaker og opplyse om situasjonen og henstille deltaker til å trekke sin påmelding med 100% tilbakebetaling.

Hvis ikke deltakeren trekker sin hund, må arrangøren vurdere om prøven skal utsettes eller avlyses.

Med bakgrunn i dette ser vi oss nødt til å begrense deltagelse til hunder tilhørende vårt distrikt, altså Distrikt I. Hunder som allerede er påmeldt og som ikke tilhører vårt distrikt vil få refundert påmeldingsavgift i sin helhet (100%).

Med hilsen

Jaktprøvekomiteen i THK

Utsettelse av Medlemsmøte 18.januar 2021

Medlemsmøte planlagt til 18/1-2021 blir utsatt til smittesituasjonen har bedret seg, og tiltakene gir oss mulighet til å arrangere møtet. Nytt tidspunkt for møtet blir gjort kjent så snart reglene gir åpning for dette

Styret har vært i kontakt med forbundets leder og fått godkjent et medlemsmøte i januar.
Under vil dere finne all info om når og hvor møtet blir.

Medlemsmøte 18/1-2021.
Sted: P-plassen ved gapahuken til Martin Borten. Ler
Tid: Kl 1900.

Program for møtet blir følgende:
1: Kåring av
   Årets støver 1-2-3.
   Årets småhund 1-2-3.

2: Utdeling av «Dommerkniven».

3: Hederstegn.

På P-plassen vil plassen bli gjort om til møteplass hvor styret fyrer tre store bål.
Vi bruker klubbens høytaleranlegg slik at alle hører godt.
Det vil bli servert bålkokt kaffe og sodd for å holde varmen.
Ved ankomst vil hvert enkelt medlem bli notert med navn og telefon nummer. Spriting av hender er obligatorisk.
Det oppfordres til at alle bruker munnbind og holder 1- en meters reglen.
Antrekket for møte er vel naturlig med varme klær og hver enkelt tar med stolsekken til å sitte på.
Vi ønsker at så mange som mulig har lyst å komme på et medlemsmøte i litt andre former enn hva vi er vant med.
Velkommen.

Dag Rune

Julehilsen 2020

Dette året har vært både utfordrende og veldig annerledes for oss alle.
Med alle begrensningene som har kommet fra NHKF har klubbene i hele kongeriket måtte begrense all type aktiviteter. For styret har også dette medført at vi ikke har vært samlet fysisk bortsett fra en gang tidlig i høst. Ellers har all form for kommunikasjon vært på nett eller telefon.
Det har vært få saker å behandle men styret har hele tiden arbeidet med en positiv tanke om at situasjonen kunne forandre seg til det bedre. Men der tok vi feil og alle vet hvordan situasjonen er pr dags dato.

Styret ønsker dere alle en godt jul og et riktig godt nytt år.🎄🎄🐇🐇.
Styret Trøndelag Harehundklubb.

SP-prøve resultater

Høyeste poengsum på SP-prøven 7.november oppnådde drever Kira the 2′ one

Les hele resultatlisten

SP-prøve 7.november

Deltakerliste for SP-prøve 7.november er nå klar

Les liste

DM 2020 – oppdatert


Fra arrangøren av DM 2020 har en fått følgende «pressemelding»:

Hei!
Som mange har fått med seg har NHKF avlyst NM-støver og småhund NM dette året pga. covid19.
DM komiteen for distrikt 1 har i kveld bestemt at vi kjører et distriktmesterskap og kårer en distriktsmester. Opplegget for øvrig blir som tidligere planlagt med base for dommere på Fossen gård og terreng i Meråker og Stjørdalsdalføret.
Hundeeiere som ikke ønsker å stille på denne prøven har fått frist til Torsdag 29.10 kl.12.00 med å trekke sin påmelding.
Dette til orientering sålangt!
Mvh
Trond Reidar Renbjør
DM komiteen

Startliste, samt oversikt over reserver til DM 2020 er nå tilgjengelig på arrangør, Nord-Trøndelag harehundklubb sitt nettsted
www.nthhk.no
Årets hund/småhund

Fristen for å melde opp kandidater til Årets hund/småhund er utvidet til 15.oktober 2020.
Det presiseres at kåringen nå gjelder Årets hund/småhund 2019. Utstillinger i 2019 og jaktprøver i 2019/2020 sesongen

Fristen for å melde opp kandidater til Årets hund/småhund er vanligvis 1.august. Fristen er i år utvidet til 15.oktober pga koronasituasjonen

Statutter for Årets Hund i Trøndelag harehundklubb

En vil samtidig minne om reglene for corona -19. Det er viktig at dommere og deltakere nøye leser gjennom disse før prøvestart.
Reglene fra NHKF skal følges til «punkt og prikke»

Regler for corona – 19

Veileder CV-19 høstens jaktprøver 2020

Hensikten med veilederen er å gi retningslinjer for NHKFs arrangementer, samt å risikovurdere aktiviteten. Veilederen er tenkt benyttet for arrangører og eventuelt andre som trenger informasjon knyttet til våre aktiviteter, eksempelvis kommuner.

Se veileder

Medlemsmøte 7.juli 2020

Det arrangeres medlemsmøte i Trøndelag harehundklubb

Tid: Tirsdag 7.juli 2020, kl. 19.00

Sted: Sandmoen Kro

Det vil bli premieutdeling fra Åpenprøve 2019/2020.
Det vil også deles ut Odd Stageberg og Per Gravroks minnepokal til hhv beste småhund og beste støver på Åpenprøve før jul 2019.
Det anmodes sterkt om å møte opp og motta sine diplomer og premier, da det ikke kan påregnes at disse blir ettersendt i posten

Styret, ved leder, ønsker å informere om saker og hvordan styret har arbeidet i disse coronatider.
Informasjon om arbeidet som er gjennomført i forbindelse med «redningsaksjonen» for NKK

Enkel servering

Utstilling 2020 – bilder og resultat

Varmlis Cb Tara BIS

Som leder av Trøndelag Harehundklubb synes jeg det er på sin plass å rette en stor takk til alle medlemmene som gjorde en kjempeinnsats i forbindelse med gjennomføringen av klubbens utstilling på Byneset 6.juni 2020.
Vi hadde strenge regler å forholde oss til pga smittefaren og etter mitt skjønn føler jeg at dette ble fulgt til punkt og prikke.
Vi var jo litt spente på forhånd hvordan dette ville innvirke på utstillerne men alle hadde stor forståelse for at dette var en nødvendig plan for at utstillingen kunne gjennomføres.
Det er viktig at alle medlemmer i styret, utstilling- og jaktprøvekomite stiller opp når klubben skal gjennomføre aktiviteter i disse tider, da det er med på å bygge samhold og tilhørighet medlemmene imellom.
Derfor rette jeg en stor takk til dere som gjorde en kjempeinnsats.

Dag Rune

Alle bilder: Monica Olsson

BISNo52591/17 Varmlis Cb Tata, eier Asle hagen
BeagleBIR og BIS No52591/17 Varmlis Cb Tara, eier Ale Hagen og BIM No33777/19 Aha Knertens Iver, eier Arve Hansen
HamiltonBIR og BIS 3 SE22239/2017 NJCH Ester, eier Olav Reitan
FinskstøverBIR og BIS 4 No54931/19 Liakammen's Nico, eier Frode Arnevik og BIM No36467/18 Skrubbhaugen's Reeta, eier Torbjørn Hoem
DreverBIR og BIS 2 No55140/16 NJV-17 Setervollen's Demi Moore, eier Gustav Rogstad

  Previous Page

- PAGE 2 OF 5 -

Next Page  

loading
×