Endringer i forbindelse med koronaviruset

Som vel alle har fått med seg har det vært en drastisk endring i situasjonen vedrørende koronaviruset her i landet. Vi følger til enhver tid de rådene som norske helsemyndigheter gir, og vi har valgt å utsette flere jegerprøvesamlinger som skulle vært gjennomført. 

Myndighetene kommer stadig med med nye retningslinjer som gjør at alle kultur- og idrettsarrangementer (inkl. kurs) skal avlyses eller utsettes i første omgang fram til og med 26. mars. Det betyr at kurset helga 20.-22. mars selvfølgelig må utsettes. Vi følger myndighetenes råd og retningslinjer nøye. Når situasjonen tilsier at det er forsvarlig å starte opp igjen vil vi komme med forslag til nye datoer. Trondheim kommune har selvfølgelig også avlyst alle eksamener på jegerprøven inntil videre. Vi har en tett dialog med kommunen, og vår erfaring er at det er best å ha kursavslutning tett opptil eksamen.  

Når myndighetene mener det er forsvarlig vil kommunen sette opp nye datoer for eksamen, og vi nye datoer for avslutning av kurset.  Vi vil informere dere så snart vi har dette klart, og vi vil strekke oss langt for å finne gode løsninger for dere. Foreløpig må vi bare håpe at de tiltakene som er iverksatt bidrar til at omfanget av smitte begrenses slik at situasjonen raskt kommer under kontroll.

Om jegerprøven

Jegerprøven er obligatorisk for deg som vil jakte i Norge, mer er også lærerikt om du ønsker mer kunnskap om norsk jaktkultur, jaktmetoder og lover og forskrifter. Våre instruktører har lang erfaring fra jakt og utdanning av jegerprøvekandidater. Jegerprøvekurset kan også være et godt oppfriskningskurs for deg som har jaktet tidligere og trenger oppdatering på lover og regler.

Se under for når vi starter opp nye Jegerprøvekurs i Trondheim. Følg Jegerprøven på Facebook

Jegerprøvekursene går som regel over 9 samlinger á 3 timer fordelt på tre til fire uker. Vi arrangerer også jegerprøven som helgekurs, noe som gjennomføres mer intensivt over to helger.
Vi kan også, på forespørsel, arrangere flere kurs enn de vi har satt opp under. Vi kan også reise til andre steder hvor det ikke arrangeres jegerprøvekurs for å gjennomføre obligatoriske jegerprøvekurs. Ta kontakt med oss for tilrettelegging av jegerprøvekurs for din bedrift, organisasjon eller vennegjeng.

Kursstart jegerprøven 2020

Det er ennå usikkert om vi skal gjennomføre kurset.  Det er så mange ulike hensyn å ta nå i disse koronatider, men vi tar utgangspunkt i at vi starter kurs nå 5. juni. Her har vi en begrensning antall plasser. Vi må også informere om at pr i dag så har ikke Trondheim kommune satt opp gjennomføring av eksamen. Det er selvsagt mulig å gjennomføre kurset og ta eksamen når kommunen setter opp eksamen.

5. juni 2020 – Helgekurs Rosenborg Skole i Stadsing. Dahls gate 1 (Se kursplan) Meld deg på Jegerprøvekurs! NB maks 30 plasser FULLT

Kursplaner 2020: 

Jegerprøvekurs helgekurs 5. juni (Fullt):
http://www.thhk.no/velkommen_jegerproven_og_kursplan_20200605-helg

Vi håper å kunne starte og gjennomføre et nytt kurs i løpet av sommeren. Vi regner med å starte opp kursvirksomheten med hyppigere kurs til høsten – men med færre plasser, grunnet begrensningene som er satt av myndighetene.

Kursstart neste jegerprøvekurs 2020

Vi starter neste jegerprøvekurs i løpet av sommeren. Vi har ikke satt datoer for alle kursene utover høsten ennå, grunnet usikkerheten når kommunen setter opp eksamen. Ta kontakt om du vil ta jegerprøven i 2020, eller vent med påmelding til vi har satt opp datoene for kursstart og laget kursplanene. Ettersom vi har flere jegerprøvekurs, er vi fleksible og du kan ta samlinger over flere kurs hvis ikke alle kurskveldene på det ene kurset passer.

Meld din interesser for jegerprøvekurs nå! Send e-post til Torbjørn Haugen: torbjorn.haugen@vegvesen.no
Oppgi Navn, telefonnummer og når du ønsker å starte, i påmeldingen.

Jegerprøven på engelsk

Som en av veldig få kursarrangører, kan vi gjennomføre Jegerprøvekurs på engelsk. Vi vurderer fortløpende Jegerprøvekurs på engelsk, og for å starte et eget jegerprøvekurs på engelsk må vi ha noen som ønsker dette. Om du ønsker jegerprøvekurs på engelsk, eller kjenner noen som trenger det, send oss en e-post og vi prøver å få nok påmeldte til å gjennomføre dette.

Jegerprøven in english

We can arrange Jegerprøvekurs in English on request. We need a minimum of persons to start these courses, but we can registrate your interest and contact you when we can start a new course. Please contact us by e-mail torbjorn.haugen@vegvesen.no

Gavekort jegerpøven

Jegerprøven er en gave som blir satt pris på! Perfekt til julegave, bursdagsgave, konfirmasjonsgave eller andre anledninger. Prisen på gavekortet gjenspeiler prisen på kurset, det vil si kr 1.700,- for ungdom opp til 26 år (kr 2.100,- for helgekurs) og 2.100,- for voksen (kr 2.600,- for helgekurs). Bestill årets gave nå! Send bestilling pr e-post: torbjorn.haugen@vegvesen.no

Pris Jegerprøvekurs / Kursavgift

Jegerprøven for Ungdom (under 26 år) og studenter koster kr 1.700,-
Jegerprøven helgekurs Ungdom (under 26 år) og studenter koster kr 2.100,-
Jegerprøven for personer over 26 år koster kr 2.100,-
Jegerprøven helgekurs for personer over 26 år koster kr 2.600,-

Påmelding Jegerprøvekurs

Påmelding til Torbjørn Haugen: E-post torbjorn.haugen@vegvesen.no

Bli jeger – meld deg på kurs nå!
loading
×