Her finner du nyttig materiell som du kan benytte til forberedelser og under jegerprøvekurset

Miljødirektoratets side om Jakt
Foresatteserklæring (For deltagelse på praktisk del med våpen for de under 18 år)
Lovsamling (Utgave 9-2017)
Nye jakttider 2017 – 2022
Samling 1
Samling 2
Samling 3
Samling 4
Samling 5
Samling 6
Samling 7
Samling 8
Samling 9

Oppgaver vil legges ut snarlig…
Oppgave – Viltoven
Oppgave – Kart, kompass og GPS
Oppgaver til eksamen
Eksamen 1-2006
Eksamen 2-2006
Eksamen 3-2006
Eksamen 1-2010
Eksamen 2-2010
Eksamen 3-2010
Løsningsforslag eksamen 2006 og 2010

loading
×