En historisk betraktning ført i pennen av Alf Walset.

Den 6 januar 1947møttes 7 kjente harehund folk i Trondheim, disse var Guttorm Botngård, Hans Sandås, Nils Singstad, Edvard Horghagen, Agnar Nålsund og Håkon Larsen.

Møtet fant stad hjemme hos Guttorm Bottengård. Håkon Larsen hadde da allerede foretatt forhandlinger med Norsk HK som da var medlemsklubb for harehundeiere i Trøndelag på den tid, samt brev fra NKK datert 18 april 1946 med positiv tilbakemelding. Møtet konkluderte med at man ville prøve å starte en lokal harehund klubb.

Etter at disse 7 hadde flere møter utover vinteren ble det bestemt å innkalle til stiftelsesmøte den 12 mars 1947 på Regina kafe i Trondheim. Møtet ble annonsert i Adresseavisen, Arbeideravisa og Nidaros.

Det møtte 44 personer som tegnet seg som medlemmer og klubbens første styre ble valgt. Det første styre ble seende slik ut.

Formann Magnus Mestvedt, viseformann Ole Sørensen, sekretær Håkon Larsen, kasserer Hans Sandås, utenbysstyrmedlem Bjarne Sirum, som supplanter Øyvind Aas, Kåre Saksvik og Bjarne Hamsås. Festkomite Paul Isdal, Nils Klinge og Nils Singstad. Revisorer Svein Heglum og Bror Knudsen. Disse personene kom til å prege klubben i flere år fremover.

Kontingenten ble enstemmig satt til kr 15,-

Styret lå ikke på latsiden så allerede den 18. mai 1947 ble klubbens første utstilling avholdt i Trondheim. Startkontigent var kr 15,-

Klubbens første jaktprøve ble avholdt i Selbu den 8. november 1947.

Dette er kort om klubbens første år.

loading
×