Om jegerprøven i Norge

Jegerprøven er grunnkurset for alle som skal drive jakt og fangst. Kurset gir deg kunnskap om håndtering av skytevåpen og fangstredskap, kunnskap om de jaktbare artene og kunnskap om lover og regler.

 

Teori og praksis

Jegerprøven består av teori og praksis med en avsluttende elektronisk eksamen. Eksamen
kan avlegges fra det kalenderåret du fyller 14 år. Kurset består av 30 undervisningstimer fordelt på ni samlinger – hvorav 3 samlinger (samling 4, 5 og 8) kan tas som nettbasert selvstudium.

 

Eksamen

Jegerprøven avsluttes med en elektronisk eksamen der du må svare riktig på 40 av totalt 50 spørsmål i løpet av 50 minutter.

 

Klar til å jakte

Etter å ha gjennomført og bestått jegerprøven, blir du registrert i Jegerregisteret. Det gir deg rett til å utøve selvstendig småviltjakt og fangst, dersom du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år.

 

Instruktører Jegerprøven

Våre instruktører har lang erfaring fra kursvirksomhet og praktisk jakt.  Her er en kort CV:

Torbjørn Haugen
torbjorn.haugen@vegvesen.no
Tlf 907 77 865Jakter småvilt og storvilt.
Jegerprøveinstruktør
Hagleinstruktør
Rifleinstruktør
Dommer jegertrap
Dommer drivende hunder Feltkontrollør
Tom Arntsen
tomarnts@online.no
Tlf 901 13 480Jakter småvilt og storvilt.
Jegerprøveinstruktør
Hagleinstruktør
Rifleinstruktør
Dommer jegertrap
Stian Schjølberg
stian.schjoelberg@gmail.com
Tlf 459 68 448Jakter småvilt og storvilt.
Jegerprøveinstruktør
Rifleinstruktør
Feltkontrollør
God kunnskap om våpen, ammunisjon, skyting og jaktutstyr
Jegerprøveinstruktør Torbjørn Haugen Jegerprøveinstruktør Tom Arntsen Jegerprøveinstruktør Stian Schjølberg

For påmelding og mer informasjon om jegerprøvekursene

Se alle jegerprøvekursene her

Ta kontakt med:

Torbjørn Haugen
Telefon 907 77 865
E-post: torbjorn.haugen@vegvesen.no

loading
×