Om jegerprøven i Norge

Jegerprøven er grunnkurset for alle som skal drive jakt og fangst. Kurset gir deg kunnskap om håndtering av skytevåpen og fangstredskap, kunnskap om de jaktbare artene og kunnskap om lover og regler. Vi følger kursopplegget som Miljødirektoratet har utviklet og undervisningsplanen for jegerprøvekurset er obligatorisk for alle som skal utføre jakt i Norge.

Jakt og fangst krever kunnskap om jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk. Nye jegere må derfor ta jegerprøven. Fra det året du fyller 14 år kan du delta på opplæringsjakt.

Alle som fyller 14 år inneværende år, kan ta jegerprøveeksamen. Alle som er fylt 16 år, og som ikke er registrert i Jegerregistret, må bestå jegerprøven før de utøver jakt, felling og fangst.

 

Teori og praksis

Jegerprøven består av teori og praksis med en avsluttende elektronisk eksamen. Eksamen
kan avlegges fra det kalenderåret du fyller 14 år. Kurset består av 30 undervisningstimer fordelt på ni samlinger – hvorav 2 samlinger (samling 5, 6, 7 eller 8) kan tas som nettbasert selvstudium.

 

Eksamen

Jegerprøven avsluttes med en elektronisk eksamen der du må svare riktig på 40 av totalt 50 spørsmål i løpet av 50 minutter.

 

Klar til å jakte

Etter å ha gjennomført og bestått jegerprøven, blir du registrert i Jegerregisteret. Det gir deg rett til å utøve selvstendig småviltjakt og fangst, dersom du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år.

 

Opplæring i jakt og fangst

Den som i løpet av kalenderåret fyller 14 år og fram til fylte 16 år kan delta i småviltjakt med våpen og delta i fangst av villmink, mår, rype og kråkefugl i opplæringsøyemed når vedkommende har samtykke fra foreldre eller foresatte og er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år.

Fra det kalenderåret du fyller 16 år og frem til fylte 18 år, kan du, dersom du har bestått jegerprøven og skyteprøven for storviltjegere, delta i opplæring på storviltjakt med våpen. Vilkåret er at du har samtykke fra foreldrene dine, eller andre foresatte, og at du er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år.

Tilsynspersonen må ha drevet med jakt, betalt jegeravgift i minst tre år og ha mulighet til å kontrollere og instruere deg når du er under opplæring. Tilsynspersonen må også ha tillatelse fra grunneier.

Les mer om Jegerprøve og opplæringsjakt på Miljødirektoratets nettsider

 

Instruktører Jegerprøven

Våre jegerprøveinstruktører har lang erfaring fra kursvirksomhet og praktisk jakt.  Her er en kort CV:

Torbjørn Haugen
torbjorn.haugen@vegvesen.no
Tlf 907 77 865Jakter småvilt og storvilt.
Jegerprøveinstruktør
Hagleinstruktør
Rifleinstruktør
Dommer jegertrap
Dommer drivende hunder Feltkontrollør
Tom Arntsen
tomarnts@online.no
Tlf 901 13 480Jakter småvilt og storvilt.
Jegerprøveinstruktør
Hagleinstruktør
Rifleinstruktør
Dommer jegertrap
Stian Schjølberg
stian.schjoelberg@gmail.com
Tlf 459 68 448Jakter småvilt og storvilt.
Jegerprøveinstruktør
Rifleinstruktør
Feltkontrollør
God kunnskap om våpen, ammunisjon, skyting og jaktutstyr
Jegerprøveinstruktør Torbjørn Haugen Jegerprøveinstruktør jegerprøvekurs Tom Arntsen Jegerprøveinstruktør Jegerprøven Stian Schjølberg

For påmelding og mer informasjon om jegerprøvekurs

Se alle jegerprøvekursene her

Ta kontakt med:

Torbjørn Haugen
Telefon 907 77 865
E-post: torbjorn.haugen@vegvesen.no

loading
×