Mange av klubbens medlemmer er aktive med sine hunder på jaktprøver som arrangeres i løpet av jaktsesongen hvert år. For noen har dette blitt en måte å konkurrere med likesinnede om å oppnå gode resultater, fine premier eller annerkjennelse for sin hund og seg selv. Men hovedformålet med jaktprøvene er og blir å dokumentere, på en objektiv måte, hundens jaktegenskaper som er viktig for det videre avlsarbeidet for hver enkelt rase. I Norske Harehundklubbers Forbunds (NHKF) formålsparagraf for jaktprøver heter det:

Jaktprøvens formål er å prøve drivende hunder og premiere de egenskaper en vil bygge på i avlsarbeidet for å få fram hunder som er tilpasset vår jakt og jaktkultur

Klubben arrangerer prøver i henhold til regelverket som NHKF har vedtatt for raser som er tilsluttet NHKF, dvs alle støverraser samt beagle og drever. Prøven foregår i prinsippet som en vanlig jaktdag i terrenget, med unntak av at losdyret ikke skytes. Et prøveteam består normalt av hund, eier/fører og en dommer. I løpet av prøvedagen (5-8 timer) skal hundens evne til å jage et bestemt losdyr, ofte hare, bli bedømt på en rekke punkter, så som evne til uttak, målbruk i fot og tap og under losens gang, evne til å rette opp tap, målbruk i forhold til avstand til losdyret (nyansering), kondisjon, styrke og lydighet, samt det viktigste; losens lengde. Mens støvere blir bedømt på hare eller rev, kan småhunder (beagle og drever) også bli bedømt på rådyr og hjort. Prøvene avholdes innenfor det aktuelle losdyrets ordinære jakttid. Det betyr at prøver på rådyr og hjort avsluttes til jul, hareprøver går ut februar, mens prøver på rev også kan avholdes i mars. For å kunne stille på jaktprøve må hunden være registrert i NKK og oppnådd premie på utstilling. Det er imidlertid ikke krav til en bestemt premiegrad på utstilling. Hunden må også være fylt 15 måneder. Det finnes flere typer prøver, men de fleste går oftest på en såkalt Åpen prøve (ÅP). Åpen prøve arrangeres som en-dags prøve innenfor et forhåndsbestemt tidsrom; enten som Åpen Separat (ofte 10. september – 28. februar) eller Åpen Samlet (ofte en eller to dager ei helg). En-dags prøve kun for småhunder, en såkalt Småhundprøve (SP) er en forhåndsbestemt prøve som ofte arrangeres i forbindelse med ei helg. For støvere som har oppnådd 2×1ÅP arrangeres to-dagers Eliteprøve (EP) som også gjerne foregår ei forhåndsbestemt helg. I tillegg til disse prøvene kommer Distrikstsmesterskap (DM) for støvere som vil kvalifiserer seg til NM, og både DM og NM er en EP-prøve. Det arrangeres også NM for småhunder, hvor vinner kåres etter gjennomføring av to SP-prøvedager. Alle prøvearrangement må søkes om og godkjennes av NKK før de kan gjennomføres. De legges så ut på NKK sin hjemmeside under Terminliste Prøver, hvor man også kan melde seg på til de forskjellige prøvene. Alle bestemmelser for de forskjellige prøvene ligger tilgjengelig på NHKF sin hjemmeside under linken Norske jaktprøveregler.

Jaktprøvekomite THK:
Hans Christian Pedersen tlf 93466774

Arne Marius Kirkaune tlf 41395011

Alf Walseth tlf 92807702

Arnt Skei tlf 45007012

Svein Arne Holthe tlf 92880503

Asle Rundberg tlf 92810481

Torbjørn Haugen tlf 90777865

Roy Sandgrind tlf 48500009

loading
×