NM for Beagle/Drever er en lukket ”to-dagers” SP med alle typer godkjente losdyr. Hunden må starte begge dager for å bli rangert.

Påmelding skjer sentralt til NHKF v/teknisk arrangør (harehundklubb). Det kan starte 20 hunder, som tas ut etter følgende kriterier:

  1. NJ(D)CH eller hund som er kvalifisert til N J(D)CH. Hvis flere enn 20 påmeldte NJ(D)CH, rangeres hunder under 9 år på prøvens første dag først, innen denne gruppen eldre rangeres foran yngre.
  2. Hunder med 2 x 1. premie i Norge. Yngre rangeres foran eldre.
  3. Hunder med 1 x 1. premie i Norge. Yngre rangeres foran eldre.
  4. NJ(D)CH eldre enn 9 år. Yngre rangeres foran eldre.

Ved fortsatt overtegning etter punktene 1, 2, 3 og 4, foretas loddtrekning.

Rangering under NM skjer etter følgende system:

De to beste premielosene som oppnås hver prøvedag teller. Der 1. premie på rådyr/hjort oppnås på grunnlag av 2×60 lospoeng, regnes dette som en 1. premie. Nedenstående poengtabell legges til grunn for de tellende losene.

Losdyr 1.       premie 2.       premie 3.       premie
Hare 24 12 6
Rev 18 9 4
Rådyr og hjort 16 8 4

Rangering skjer etter sum poeng oppnådd etter tabellen, pluss antall tildelte egenskapspoeng, inkl. momentene i pkt. 7.5 (tilleggspoeng), over de to prøvedagene. Ved poenglikhet rangeres yngre hund foran eldre hund. Står fortsatt flere hunder likt, får disse hundene samme plassering. Når premiegraden blir nedsatt på grunn av for lite egenskapspoeng, blir tabellen brukt for den nedsatte premiegraden.

Hunder som tildeles G eller T rangeres ikke.

loading
×