Infomøte onsdag 5. september på Sandmoen kro kl 19

Medlemmer og ikke-medlemmer er velkommen til infomøte på Sandmoen kro kl 19 onsdag 5. september.  Vår erfarne dommer Alf Walseth vil informere om hvordan en jaktprøve med drivende hund foregår, og forklare de viktigste reglene. Dette vil være nyttig både for nye og erfarne hundeførere, og vi håper dette kan inspirere flere til å stille sine hunder på jaktprøver.  Jaktprøver og utstillinger er viktige arrangement for de som skal bruke sine hunder i avl, og avlsrådene ønsker flest mulig hunder i avl for å sikre en genetisk variasjon.  Så vi oppfordrer alle våre medlemmer til å ta med nye medlemmer og potensielle prøvedeltakere på møtet!

Det vil også bli en kort informasjon om NM Småhund, våre nye nettsider, jaktprøver og utstillinger.

Enkel servering!

Velkommen!

Styret

 

loading
×