CATEGORY / Møter

Årsmøte 6.mars kl 19

Årsmøte i Trøndelag Harehundklubb avholdes onsdag 6. mars kl 19 på Sandmoen Kro.

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen.
 5. Behandle årsberetning
 6. Godkjenne regnskap med revisors beretning
 7. Behandle og beslutte medlemskontingent
 8. Godkjenne budsjett
 9. Saker fra Styret
 10. Valg

Enkel servering!

Velkommen!

Styret

Championatskjold 2018

På julemøtet blir det også i år utdeling av championatskjold for hunder som er blitt UCH i sesongen 2018 eller JCH i sesongen 2018/19. (For hunder som er blitt UCH eller JCH i 2019 deles det ut skjold på julemøtet i 2020!)

De som ønsker championatskjold må sende inn følgende opplysninger SENEST 20. november:

 • Hundens titler
 • Hundens navn
 • RegNr
 • Rase
 • Eier
 • Championat oppnådd i sesongen 2018/19

 

Opplysningene sendes til sekreter@thhk.no.

 

Infomøte onsdag 5. september på Sandmoen kro kl 19

Medlemmer og ikke-medlemmer er velkommen til infomøte på Sandmoen kro kl 19 onsdag 5. september.  Vår erfarne dommer Alf Walseth vil informere om hvordan en jaktprøve med drivende hund foregår, og forklare de viktigste reglene. Dette vil være nyttig både for nye og erfarne hundeførere, og vi håper dette kan inspirere flere til å stille sine hunder på jaktprøver.  Jaktprøver og utstillinger er viktige arrangement for de som skal bruke sine hunder i avl, og avlsrådene ønsker flest mulig hunder i avl for å sikre en genetisk variasjon.  Så vi oppfordrer alle våre medlemmer til å ta med nye medlemmer og potensielle prøvedeltakere på møtet!

Det vil også bli en kort informasjon om NM Småhund, våre nye nettsider, jaktprøver og utstillinger.

Enkel servering!

Velkommen!

Styret

 

loading
×