På julemøtet blir det også i år utdeling av championatskjold for hunder som er blitt UCH i sesongen 2018 eller JCH i sesongen 2018/19. (For hunder som er blitt UCH eller JCH i 2019 deles det ut skjold på julemøtet i 2020!)

De som ønsker championatskjold må sende inn følgende opplysninger SENEST 20. november:

  • Hundens titler
  • Hundens navn
  • RegNr
  • Rase
  • Eier
  • Championat oppnådd i sesongen 2018/19

 

Opplysningene sendes til sekreter@thhk.no.