Årsmøte 6.mars kl 19

Årsmøte i Trøndelag Harehundklubb avholdes onsdag 6. mars kl 19 på Sandmoen Kro.

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent
  4. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen.
  5. Behandle årsberetning
  6. Godkjenne regnskap med revisors beretning
  7. Behandle og beslutte medlemskontingent
  8. Godkjenne budsjett
  9. Saker fra Styret
  10. Valg

Enkel servering!

Velkommen!

Styret

loading
×