Veileder CV-19 høstens jaktprøver 2020

Hensikten med veilederen er å gi retningslinjer for NHKFs arrangementer, samt å risikovurdere aktiviteten. Veilederen er tenkt benyttet for arrangører og eventuelt andre som trenger informasjon knyttet til våre aktiviteter, eksempelvis kommuner.

Se veileder

loading
×