CATEGORY / Klubbmatch

Dommersamling

Annonsert dommersamling onsdag 6. oktober vil bli avholdt på Øyen Gård, Follo, Orkdalsveien 323, Orkanger. Vi starter kl. 1900. Det vil bli servering så vi må ha tilbakemelding om hvor mange som kommer innen fredag 1. oktober. Gi beskjed på SMS til 93466774 eller på mail til hchpede@online.no

Påmeldinger høstens prøver

Det er nå åpnet for påmelding for høstens prøver for Åpenprøve, DM og SP. Gå inn på NKK sin terminliste for prøver og scroll deg ned til aktuell prøvetype og trykk søk. Da vil du få opp alle aktuelle prøver av den prøvetype du har søkt på. Påmelding skjer kun som webpåmelding.

Lykke til alle sammen.

THK Jaktprøvekomite.

1.august er fristen for Årets hund

Årets hund 2020

Utnevnelser i årsmøte 2021

Nye æresmedlemmer i THK

THK Hederstegn og Dommerkniven

Årets småhund 2019

Årets støver 2019

Nr.2. Luzernerstøver SB Cora. Eier Finn Hoff
Nr.1. Dunker Gåvålias Bella. Eier Hans Che. Pedersen
Nr.3. Hamiltonstøver AM Trust Me Now. Eier: Asle Rundberg

Odd Stagebergs minnepokal og Per Gravroks minnepokal

Referat fra årsmøte 2021

PÅMINNELSE ÅRSMØTE THK 18.juni 2021

Årsmøtet avholdes på Skjelbreia Gård, Byneset
Vi benytter munnbind når vi er inne

Byneset 2021

Fredag 18.juni kl 19.00

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll
5. Behandle årsberetning
6. Godkjenne regnskap med revisors beretning
7. Behandle og beslutte medlemskontingent
8. Godkjenne budsjett
9. Saker fra styret
10. Valg

Styret

UTSTILLING Svorksjøen

Utstillingen arrangeres på Svorksjøen Camping 29.mai 2021
Hølondavegen 23, 7213 Gåsbakken

Første hund inn i ringen tidligst kl 09.00

OPPHØRER – dispens for krav til utstillingspremiering

En må være utstillingspremiert for å kunne stille på jaktprøve.

Dispensasjon, som har vært gjeldende det siste året, om at en kunne stille på jaktprøve uten premiering på utstilling, har falt bort.
Husk å melde på utstilling

Aversjon/Sauedressur

Godkjent

Det arrangeres også i år aversjon/sauedressurkurs

Sted: Prestegården i Klæbu
Dato: 16. og 30.juni, 4. og 18.august

Kurset er åpent for alle raser

Pris kr. 200,- medlemmer i Thhk
Pris kr. 300 for ikke medlemmer
Betaling skjer via Vipps eller kontant

Påmelding: Kjell Dragsten, mob: 92605874

Medlemsmøte

AVLYST – Info om ny dato og sted kommer

Medlemsmøte 19/5-2021 kl 1900.
Sted: Skjelbreia Gård,  Høstadvegen 100, Byneset.

Møteagenda!

Innledning ved leder ang året som har gått og de restriksjonene som har vært nødvendig å ta, med hensyn til Nasjonale smittevernsregler.

Årets støver/ årets småhund 2019.

Premieutdeling!
SP- prøver nov.2020 og februar. 2021.
ÅP- prøver 2020 og vinter 2021.

Odd Stageberg’s Minnepokal.
 Beste småhund ÅP- høst 2020.

Per Gravrok’s Minnepokal.
Beste støver ÅP- høst 2020.

Utdeling av Hederstegn.
Utdeling av Dommerkniven THK.

Info smittevern.
Møtet åpner for 50 stk pluss styret 7 stk.
Dette er godt innom de siste nasjonale reglene ang smitte..
Det oppfordres til at alle bruker munnbind i møtelokalet. Kun tilviste plasser.
Ingen servering så alle må ta med eget drikke og evt noe til.

Påmelding Asle Rundberg.
Tlf: 928 10 481
E-post: Asle.Rundberg@hotmail.com


Ønsker alle velkommen til et etterlengtet fysisk møte.

Dag Rune Løvberg
Leder THK.


- PAGE 1 OF 5 -

Next Page  

loading
×