CATEGORY / Klubbmatch

Trønderkampen 2023

I samarbeid med Nord-Trøndelag harehundklubb ble det gjennomført EP vinterprøve under til dels svært krevende forhold 26.-29.januar. På tross av forholdene ble resultatet svært godt med mange unge hunder som kvalifiserte seg med 1EP til N J(D)CH. Vi vil gratulere alle med godt resultat og samtidig takke alle dommere for velvillig å stille opp slik at vi greide å få gjennomført prøven med hele 26 hunder.

Resultatliste

Resultater ÅP høsten 2022

Deltagerliste for Vinterprøven – Trønderkampen 12. – 15.01.2023

Trønderkampen 12-15 januar 2023

En spredt eliteprøve

Losen går…..

Komiteen skal ha møte tirsdag 3 januar -23. Alle påmeldte og dommere får da nødvendig informasjon etter at møtet er holdt. Dette er en spredt ep som går over store deler av Trøndelag. Prøven er et samarbeid imellom Trøndelag HHK og Nord Trøndelag HHK, der NTHHK er teknisk arrangør. Prøveleder er Knut Christiansen med Tor Ola Svinsås som NKK`rep.. «Dommere» som melder/stiller sin hund kan dømme før de stiller selv, og det er ønskelig fra klubbene at disse hundeeierne som er dommere dømmer, som en «kompensasjon» blir kr. 1000,- tilbakebetalt. Dommere skal i utgangspunktet dømme i sitt hjemmeområde, så den enkelte hundeeier må rette seg etter dette, og det må aksepteres at hundeeier oppsøker dommer. Geografiske hensyn blir tatt, men aktuelle dager/terreng blir fastsatt av arrangør.
Kontakt prøveleder Knut Christiansen på tlf 481 38 873 om du har spørsmål

Julemøte 2022

På julemøtet til THK ble det i tillegg til sosialt samvær og servering av tradisjonell julemat utdelt heder og verdighet til enkelte av klubbens medlemmer. Olav Wik, en kjent Finsk Støver-mann fra Trøndelag, ble tildelt klubbens Hedersmerke Sølvhunden for mange år med stor innsats for klubben. To av klubbens medlemmer, Terje Kjenner og Leif Juliussen, ble takket av for lang og tro tjeneste som dommere. Det var også premieutdeling etter EP og SP Jubileumsprøve i slutten av november. Vinner av EP ble Dunker Max til Ole Jon Gjøås, nr. 2 ble Schweizerstøver Svarkeåsen’s Bera til Steinar Frorud, og nr. 3 ble Hygen KN Hero til Martin Johannessen. I SP ble vinner Drever Svartpyttens Janis til Tore John Faråsengen, nr. 2 ble Drever Tverrheias Dina til Tom Helge Stubbe og nr. 3 ble Drever Nitro til Benny Øverland. Klubben vil få gratulere dere alle.

Kan være et bilde av 1 person
Olav Wik
Max og Ole Jon Gjøås
Nitro og Benny Øverland
Tverrheias Dina og Tom Helge Stubbe
KN Hero og Martin Johannesen

Premielister jubileumsprøver SP og EP

Fin laginnsats av våre deltagere på NM Støver 2022

Trøndelag HK vil gratulere våre deltagere med fin laginnsats på NM Støver 2022 i Nordmarka. Etter første dag ledet Finsk støver Løkki Straik til Ståle Singstad, mens dunker Gåvålias Bella til Hans Chr. Pedersen lå på delt 4. plass. Begge disse hadde full tid, noe også 7 andre hunder hadde. Dunker Gåvålias Klang til Ingar Gravrok lå noe lengre bak. Det var derfor stor spenning i Trønderleiren til hvordan dag 2 ville forløpe. Løkki Straik fikk problemer med hare som krøyp inn etter 74 minutter og fikk ikke ut ny hare. Samme skjebne led Gåvålias Bella, der haren krøyp inn etter 97 minutter. For Gåvålias Klang ble dag 2. mye bedre og han jaget full tid. På resultatlista som ble lest opp for en spent forsamling fikk Gåvålias Klang 11. plass og 2EP, Løkki Straik fikk 8. plass med 1EP, mens Gåvålias Bella endte like utafor pallen med 4. plass og 1EP. Gratulerer med veldig bra innsats alle sammen.

Velkommen til julemøte 2022

Julemøte i Trøndelag harehundklubb arrangeres på Sandmoen kro:

Tirsdag 6.desember, med oppstart kl 18.30

Tradisjonen tro vil det bli servert rikelig med julemat, dessert og 1 enhet drikke (på klubben)

For å få en riktig påmelding til Sandmoen kro, må vi be om at påmelding skjer til sekretær, Trond Almås, ved SMS til nummer 93 21 15 86, innen torsdag 1.desember

Det vil bli foretatt premieutdeling fra våre jubileumsjaktprøver, ÅP, SP og EP Det vil videre bli gjennomført trekning i vårt jubileumslotteri. Siste sjansen for kjøp av lodd vil være på julemøtet

Trøndere til NM Støver 2022

DM 2022

Trøndelag harehundklubb ønsker Løkki Straik til Ståle Singstad, Gåvålias Klang til Ingar Gravrok og Gåvålias Bella til Hans Chr. Pedersen lykke til på NM Støver i Nordmarka v/Oslo 17. – 18. november

Damekampen Trøndelag 2022

Damekampen arrangeres 10.desember ved Finsås kurssenter i Snåsa.
Hunden må eies av person i familie med fører

Oppmøte blir fredag 9.desember for innlosjering og middag. Jaktprøven holdes lørdag 10.desember.

De som ønsker å delta sender e-post til line_svarthe@hotmail.com for nærmere info om påmelding


- PAGE 1 OF 10 -

Next Page  

loading
×