CATEGORY / Klubbmatch

DM 2020

Startliste, samt oversikt over reserver til DM 2020 er nå tilgjengelig på arrangør, Nord-Trøndelag harehundklubb sitt nettsted
www.nthhk.no

Årets hund/småhund

Fristen for å melde opp kandidater til Årets hund/småhund er utvidet til 15.oktober 2020.
Det presiseres at kåringen nå gjelder Årets hund/småhund 2019. Utstillinger i 2019 og jaktprøver i 2019/2020 sesongen

Fristen for å melde opp kandidater til Årets hund/småhund er vanligvis 1.august. Fristen er i år utvidet til 15.oktober pga koronasituasjonen

Statutter for Årets Hund i Trøndelag harehundklubb

En vil samtidig minne om reglene for corona -19. Det er viktig at dommere og deltakere nøye leser gjennom disse før prøvestart.
Reglene fra NHKF skal følges til «punkt og prikke»

Regler for corona – 19

Veileder CV-19 høstens jaktprøver 2020

Hensikten med veilederen er å gi retningslinjer for NHKFs arrangementer, samt å risikovurdere aktiviteten. Veilederen er tenkt benyttet for arrangører og eventuelt andre som trenger informasjon knyttet til våre aktiviteter, eksempelvis kommuner.

Se veileder

Medlemsmøte 7.juli 2020

Det arrangeres medlemsmøte i Trøndelag harehundklubb

Tid: Tirsdag 7.juli 2020, kl. 19.00

Sted: Sandmoen Kro

Det vil bli premieutdeling fra Åpenprøve 2019/2020.
Det vil også deles ut Odd Stageberg og Per Gravroks minnepokal til hhv beste småhund og beste støver på Åpenprøve før jul 2019.
Det anmodes sterkt om å møte opp og motta sine diplomer og premier, da det ikke kan påregnes at disse blir ettersendt i posten

Styret, ved leder, ønsker å informere om saker og hvordan styret har arbeidet i disse coronatider.
Informasjon om arbeidet som er gjennomført i forbindelse med «redningsaksjonen» for NKK

Enkel servering

Utstilling 2020 – bilder og resultat

Varmlis Cb Tara BIS

Som leder av Trøndelag Harehundklubb synes jeg det er på sin plass å rette en stor takk til alle medlemmene som gjorde en kjempeinnsats i forbindelse med gjennomføringen av klubbens utstilling på Byneset 6.juni 2020.
Vi hadde strenge regler å forholde oss til pga smittefaren og etter mitt skjønn føler jeg at dette ble fulgt til punkt og prikke.
Vi var jo litt spente på forhånd hvordan dette ville innvirke på utstillerne men alle hadde stor forståelse for at dette var en nødvendig plan for at utstillingen kunne gjennomføres.
Det er viktig at alle medlemmer i styret, utstilling- og jaktprøvekomite stiller opp når klubben skal gjennomføre aktiviteter i disse tider, da det er med på å bygge samhold og tilhørighet medlemmene imellom.
Derfor rette jeg en stor takk til dere som gjorde en kjempeinnsats.

Dag Rune

Alle bilder: Monica Olsson

BISNo52591/17 Varmlis Cb Tata, eier Asle hagen
BeagleBIR og BIS No52591/17 Varmlis Cb Tara, eier Ale Hagen og BIM No33777/19 Aha Knertens Iver, eier Arve Hansen
HamiltonBIR og BIS 3 SE22239/2017 NJCH Ester, eier Olav Reitan
FinskstøverBIR og BIS 4 No54931/19 Liakammen's Nico, eier Frode Arnevik og BIM No36467/18 Skrubbhaugen's Reeta, eier Torbjørn Hoem
DreverBIR og BIS 2 No55140/16 NJV-17 Setervollen's Demi Moore, eier Gustav Rogstad

Utstilling THK 2020

Utstilling THK 6.juni 2020

Det er nå åpnet for påmelding til vår utstilling 6.juni. Utstillingen holdes på Byneset, og ikke på Storsand.
Utstillingen gjennomføres hvor en tar hensyn til de begrensningene myndighetene og NKK har lagt på slike arrangement. Det betyr bl.a at utstillingen ikke er åpen for publikum.
Retningslinjer for gjennomføring finnes her

Aversjonsdressur 2020

Det blir også i år arrangert aversjonsdressur.

Aversjonsdressur blir arrangert på følgende datoer:
10.juni
24.juni
5.august
19.august
Alle dager har oppstart kl. 18.00

Gjelder alle hunderaser

Som tidligere år arrangeres dette ved prestegården i Klæbu.(kart)

Ta med lang line!

Pris kr 200 for medlemmer og kr 400 for ikke-medlemmer
Ta med eierbevis!

Påmelding til Kjell Dragsten
Tlf. 926 05 874

Alle utstillinger før 15.juni avlyses/utsettes

Dispensasjon fra prøveregler

Info til medlemmene i THK

En liten hilsen til dere medlemmer og litt info om styrets arbeide i disse virus tider.

Med de restriksjonene som våre sentrale myndigheter har pålagt nasjonen har ikke vi i styret noen mulighet eller lov til å sitte fysisk tilstede i et møterom. Det betyr ikke at styret ikke er i aktivitet. Data og telefon benyttes flittig mellom styremedlemmene for å gjøre jobben slik at når denne situasjonen er over vil vi forhåpentligvis ha en aktivitets -kalender med et rikt og spennende innhold å tilby dere.

Det vil alltid være en utfordring for et hvert styre å fylle medlemsmøtene med et godt innhold så vi jobber knallhardt med dette.

Vi har noen møter med fast innhold men det er lett å lene seg kun på det så derfor har vi startet arbeidet allerede.

Dessverre så ble  Villmarksmessen på Melhus avlyst og vi håper i det lengste at utstillingen på Storsand kan gjennomføres. Dette av flere årsaker. Som alle vet må man ha utstillingspremie på sin hund før man kan stille på prøve. Noen er kanskje også i den situasjonen at de mangler litt før man har et utstillings championat på sin hund. Mange tanker rundt dette og vi krysser fingrene for at ting ordner seg  snart.

Til avslutning vil jeg ønske dere en fin vår og mitt ønske er at dere alle holder dere friske og raske.

Styret vil sende ut fortløpende info om aktiviteter framover. Når Aktivitets-kalenderen er ferdig vil denne bli sendt ut til hver og en av dere.

Dag Rune Løvberg,

Leder Trøndelag Harehund Klubb


- PAGE 1 OF 3 -

Next Page  

loading
×