RS 21.april 2024 – Sanner hotell

Harehundklubber, avlsråd og ringer var invitert til RS- 2024. Som flere tidligere år ble dette arrangert på Sanner Hotell, Gran på Hadeland. Et meget egnet sted for dette arrangementet.

THK var representert med 3 medlemmer fra klubben. Leder, nestleder og sekretær var våre representanter. Det kan maksimalt være 3 medlemmer fra hver klubb, da avhengig av antall medlemmer. I tillegg var avlrådet for Beagle, samt Dreverringen, representert med medlemmer fra THK.

Lørdagen, dagen før årsmøtet, var satt av til informasjon om sluttrapport for prosjektet om arvbarhetsanalyse. Arbeidet har vært ledet av vår formann Hans Ch, og han hadde en meget god presentasjon av funn og ev videre arbeid. Denne gjennomgangen tror jeg var helt avgjørende for det vedtaket RS gjorde neste dag.

Etter en hyggelig kveld med god mat å drikke på lørdagskveld var det oppstart av RS(Årsmøte) på søndags morgen. Referat fra møtet vedlegges, men 2 saker nevnes spesielt her.


Sak 6b – arvbarhetsanalyse. Dunkerringen forslag ble vedtatt og prosjektet fortsetter ytterligere et år, hvor data for dunker benyttes i det videre arbeidet

Sak 6j – nye jaktprøver regler ble vedtatt. Bruk av peil kan benyttes i dømminga, etter spesielle regler, bl.a nye regler for div eliteprøver

Referat fra RS

loading
×