Påmelding åpnet for SP og EP-prøver

SP-prøve 6. februar og EP-prøve 11.-14. februar. Det er nå åpnet for påmelding til disse prøvene på NKKs terminliste.

Etter nyttår har vi påny sett innstramminger i all aktivitet gjennom nasjonale og kommunale bestemmelser for smitteverntiltak for Covid-19. Dette kommer til uttrykk også gjennom siste retningslinjer fra NHKF 4/1-2021, hvor det blant annet står: Hvis det skal arrangeres en jaktprøve i perioden må den arrangeres sikrest mulig for både dommere og deltakere.

Som en anbefaling til arrangørene med bakgrunn i Covid-19, og som har påmeldte deltakere som ikke naturlig sokner til klubben og vil få lang reisevei til prøven, skal arrangøren ta kontakt med vedkommende deltaker og opplyse om situasjonen og henstille deltaker til å trekke sin påmelding med 100% tilbakebetaling.

Hvis ikke deltakeren trekker sin hund, må arrangøren vurdere om prøven skal utsettes eller avlyses.

Med bakgrunn i dette ser vi oss nødt til å begrense deltagelse til hunder tilhørende vårt distrikt, altså Distrikt I. Hunder som allerede er påmeldt og som ikke tilhører vårt distrikt vil få refundert påmeldingsavgift i sin helhet (100%).

Med hilsen

Jaktprøvekomiteen i THK

loading
×