PÅMINNELSE ÅRSMØTE THK 18.juni 2021

Årsmøtet avholdes på Skjelbreia Gård, Byneset
Vi benytter munnbind når vi er inne

Byneset 2021

Fredag 18.juni kl 19.00

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll
5. Behandle årsberetning
6. Godkjenne regnskap med revisors beretning
7. Behandle og beslutte medlemskontingent
8. Godkjenne budsjett
9. Saker fra styret
10. Valg

Styret

loading
×