Resultater for Åpen-prøve spredt, vinter 2022

Av 23 startende hunder gikk hele 18 til 1. ÅP. Et kjemperesultat og vi gratulerer alle premierte med en særdeles god sesong. Vi vil samtidig få takke alle dommerne som stiller opp og gjør dette mulig. Uten velvillige dommere blir det ingen premierte hunder

Resultatliste

loading
×