Årsmøte Trøndelag harehundklubb

Årsmøte for Trøndelag harehundklubb avholdes 12. mars 2024 kl. 1900 på Sandmoen kro.

Saksliste med tilhørende dokumenter sendes medlemmer innen uke 8. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. Forslag på kandidater til valgene må være Valgkomiteen v/Jens Hove (tlf 99573495) i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Styret

loading
×