Trønderkampen 12-15 januar 2023

En spredt eliteprøve

Losen går…..

Komiteen skal ha møte tirsdag 3 januar -23. Alle påmeldte og dommere får da nødvendig informasjon etter at møtet er holdt. Dette er en spredt ep som går over store deler av Trøndelag. Prøven er et samarbeid imellom Trøndelag HHK og Nord Trøndelag HHK, der NTHHK er teknisk arrangør. Prøveleder er Knut Christiansen med Tor Ola Svinsås som NKK`rep.. «Dommere» som melder/stiller sin hund kan dømme før de stiller selv, og det er ønskelig fra klubbene at disse hundeeierne som er dommere dømmer, som en «kompensasjon» blir kr. 1000,- tilbakebetalt. Dommere skal i utgangspunktet dømme i sitt hjemmeområde, så den enkelte hundeeier må rette seg etter dette, og det må aksepteres at hundeeier oppsøker dommer. Geografiske hensyn blir tatt, men aktuelle dager/terreng blir fastsatt av arrangør.
Kontakt prøveleder Knut Christiansen på tlf 481 38 873 om du har spørsmål

loading
×