Premieliste ÅP vinteren 2023

Årsmøte 2023, tirsdag 7.mars kl 1900

Premieliste THHK sin SP prøve 18.2.2023

Deltagerliste SP prøve 18.februar

Medlemsmøte 21.februar 2023

Minner om medlemsmøte tirsdag 21. februar kl 1900 på Sandmoen kro. Presentasjon av Tracker hundepeiler v/Markhusan Jakt. Hvis vi får tid kan vi ta en foreløpig diskusjon av forslag fra NHKF om revidering av jaktprøvereglene. Alle dommere vil imidlertid bli innkalt til eget møte 1. mars hvor vi vil ta en grundig gjennomgang/diskusjon av dette. Det vil bli enkel servering på møte 21. februar. Vel møtt!

Trønderkampen 2023

I samarbeid med Nord-Trøndelag harehundklubb ble det gjennomført EP vinterprøve under til dels svært krevende forhold 26.-29.januar. På tross av forholdene ble resultatet svært godt med mange unge hunder som kvalifiserte seg med 1EP til N J(D)CH. Vi vil gratulere alle med godt resultat og samtidig takke alle dommere for velvillig å stille opp slik at vi greide å få gjennomført prøven med hele 26 hunder.

Resultatliste

Resultater ÅP høsten 2022

Deltagerliste for Vinterprøven – Trønderkampen 12. – 15.01.2023

Trønderkampen 12-15 januar 2023

En spredt eliteprøve

Losen går…..

Komiteen skal ha møte tirsdag 3 januar -23. Alle påmeldte og dommere får da nødvendig informasjon etter at møtet er holdt. Dette er en spredt ep som går over store deler av Trøndelag. Prøven er et samarbeid imellom Trøndelag HHK og Nord Trøndelag HHK, der NTHHK er teknisk arrangør. Prøveleder er Knut Christiansen med Tor Ola Svinsås som NKK`rep.. «Dommere» som melder/stiller sin hund kan dømme før de stiller selv, og det er ønskelig fra klubbene at disse hundeeierne som er dommere dømmer, som en «kompensasjon» blir kr. 1000,- tilbakebetalt. Dommere skal i utgangspunktet dømme i sitt hjemmeområde, så den enkelte hundeeier må rette seg etter dette, og det må aksepteres at hundeeier oppsøker dommer. Geografiske hensyn blir tatt, men aktuelle dager/terreng blir fastsatt av arrangør.
Kontakt prøveleder Knut Christiansen på tlf 481 38 873 om du har spørsmål

Julemøte 2022

På julemøtet til THK ble det i tillegg til sosialt samvær og servering av tradisjonell julemat utdelt heder og verdighet til enkelte av klubbens medlemmer. Olav Wik, en kjent Finsk Støver-mann fra Trøndelag, ble tildelt klubbens Hedersmerke Sølvhunden for mange år med stor innsats for klubben. To av klubbens medlemmer, Terje Kjenner og Leif Juliussen, ble takket av for lang og tro tjeneste som dommere. Det var også premieutdeling etter EP og SP Jubileumsprøve i slutten av november. Vinner av EP ble Dunker Max til Ole Jon Gjøås, nr. 2 ble Schweizerstøver Svarkeåsen’s Bera til Steinar Frorud, og nr. 3 ble Hygen KN Hero til Martin Johannessen. I SP ble vinner Drever Svartpyttens Janis til Tore John Faråsengen, nr. 2 ble Drever Tverrheias Dina til Tom Helge Stubbe og nr. 3 ble Drever Nitro til Benny Øverland. Klubben vil få gratulere dere alle.

Kan være et bilde av 1 person
Olav Wik
Max og Ole Jon Gjøås
Nitro og Benny Øverland
Tverrheias Dina og Tom Helge Stubbe
KN Hero og Martin Johannesen

- PAGE 1 OF 11 -

Next Page  

loading
×