Medlemsmøte/Grisrompfest – 17.juni 2022

Grisrompfest

Trøndelag Harehundklubb sin tradisjonelle «Grisrompfæst» blir i år fredag 17. juni ved gapahuken til Martin Borten ved elva.

Festen starter kl 19.00. Det serveres tradisjonen tro grisromp, men grill blir fyrt opp for de som ønsket det. Drikke og annen grillmat enn «grisromp» må medbringes.

Det vil også bli utdeling av dommerkniv, championatskjold og kåring av årets støver og årets småhund, så møt opp.

Velkommen til hyggelig samvær!

Velkommen til 75-års JUBILEUMSUTSTILLING

Utstillingen starter lørdag 21. mai 2022 kl. 09.00 se mer

Minnepokaler

Vi gratulerer Finsk støver Liakammen’s Silva/Arvid Handberg og Drever Raunakkens Karo/Roar Simundset med napp i hhv Per Gravrok’s Minnepokal og Odd Stageberg’s Minnepokal for beste støver og beste småhund på åpenprøve høsten 2021.

Finsk støver Liakammens’s Silva. Eier Arvid Handberg
Drever Raunakkens Karo. Eier Roar Simundset

JUBILEUMSFEST 13.august 2022 i Selbu

Temamøte om dunker

THK står som arrangør av temamøte om dunker onsdag 4. mai. Møtet vil bli holdt på Sandmoen kro, Tiller, og vi starter kl 1900.

Bjarne Oppegård , leder av Dunker-ringen kommer og holder orientering og innlegg om dunker som harehund og Dunkerringen. Deretter kommer Jan Havdal, leder i avlsrådet for dunker og holder innlegg om avlsrådets aktivitet. Etter en god bolk med spørsmål og diskusjon, avslutter vi med å vise et godt utvalg av godt meriterte dunkere, men også unghunder og valper.

Alle oppfordres til å informere dunkereiere og andre harehund- og harejaktinteresserte personer om møtet. Dette møtet er det første i en serie planlagte møter hvor THK ønsker å presentere alle våre harehundraser. Alle er derfor velkomne enten de skal begynne med harejakt, er drevne i gamet, har hund eller har tenkt å skaffe seg hund. Møtet er altså åpent for alle!

Velkommen til en trivelig hundekveld 4. mai!

Styret THK

Medlemsmøte 27. april kl. 1900 på Sandmoen kro

Det arrangeres medlemsmøte med premieutdeling fra siste jaktprøvesesongs ÅP- og SP-prøver. Også Per Gravrok’s Minnepokal til beste støver, og Odd Stageberg’s Minnepokal til beste småhund vil bli utdelt. Vi minner om at premier ikke vil bli ettersendt så møt opp og motta din hunds velfortjente premie!

Etter premieutdeling vil en representant for Magasinet komme og orientere om Garmin hundepeil; nye produkter, litt om kompatibilitet mellom Astro og Alfa og til slutt svare på spørsmål du har.

Det vil bli enkel servering på møtet.

Styret

Kåring av Årets hund 2021- støver og småhund

Da er jaktprøvesesongen 2021/22 slutt og mange av klubbens medlemmer kan se tilbake på en svært vellykket sesong med mange fine premieringer. Det er da også tid for å sende in resultater til kåring av Årets støver/Årets småhund for 2021. Husk at du må ha minst 1 jaktprøveresultat fra 2021/22 og minst 1 utstillingsresultat fra 2021 for å kunne delta. Du kan sende inn inntil 4 resultater, men kan selvfølgelig også delta med færre resultater. Se ellers vedlagte kåringskriterier. Fyll ut vedlagte skjema, ta bilde eller scann og send som vedlegg i SMS til 93466774 eller som vedlegg på mail til hchpede@online.no innen 1. mai 2022.

Kriterier for Årets hund

Skjema for registrering

Tildeling av Championatskjold i THK

Hunder som i løpet av sesongen oppnår championat kan tildeles Trøndelag harehundklubbs Championatskjold. Bl.a. på grunn av koronarestriksjoner de siste par år har det ikke blitt utdelt skjold siden sesongen 2018/19. Hvis din hund har kvalifisert seg som champion på jaktprøve og/eller utstilling kan du nå melde inn dette og få ditt velfortjente Championatskjold. Det deles ut ett skjold per hund, hvilket betyr at om samme hund seinere oppnår nye championater kvalifiserer ikke dette til et nytt skjold. Kun hunder hvor championatet er godkjent hos NKK og/eller annen nasjonal kennelklubb kan tildeles Championatskjold.

Meld inn følgende opplysninger: Hundens navn og registreringsnummer, hvilke championater hunden har oppnådd, navn på eier.

Informasjon meldes inn til: hchpede@online.no eller SMS til 93466774, innen 1.mai 2022.

Aversjon/Sauedressur – 2022

Godkjent

Det arrangeres også i år aversjon/sauedressurkurs

Sted: Prestegården i Klæbu
Dato: 15. og 29.juni, 3. og 17.august

Kurset er åpent for alle raser

Pris kr. 200,- medlemmer i Trøndelag harehundklubb
Pris kr. 300 for ikke medlemmer
Betaling skjer via Vipps eller kontant

Påmelding: Kjell Dragsten, mob: 92605874

Dressurkurs/Ringtrening 2022

Årets Dressurkurs/Ringtrening holdes  på Skjelbreia Gård, Høstavegen 100, Bosberg. 
Oppstart 26.04. 2022 kl.18.00.Øvrige kvelder: 28.04. – 03.05. – 05.05. – 10.05. – 12.05. – 19.05. Varighet ca 2 timer, med innlagt pause. Kaffe og noe å sitte på må medbringes.
Pris kr. 300,- for medlemmer, betales første kvelden.

Påmelding på SMS til Monica Olsson, tlf 980 65 976 med navn, adresse og fødselsår på hundefører, samt navn og rase på hund.


- PAGE 1 OF 9 -

Next Page  

loading
×